Wanneer is het nodig om zakelijke energie af te sluiten?

Zakelijke energie leveren de energiemaatschappijen aan panden die een zakelijke functie hebben. Denk hierbij aan: kantoren, winkelpanden, cafés, restaurants, enzovoort. Ook de ZZP- er met een bedrijf aan huis komt in aanmerking voor een zakelijk energiecontract.

Wanneer een zakelijk en wanneer een particulier energiecontract?

Bij een particulier of een zakelijk energiecontract krijg je altijd hetzelfde gas of dezelfde elektriciteit. Het is zelfs zo dat de meeste aanbieders van particuliere energie ook zakelijke energie leveren. Wat betreft het contract zelf is er ook weinig verschil, want in beide gevallen word je gewoon een maandtarief in rekening gebracht. Maar waar zit het verschil dan wel in? Het gaat om twee dingen: je hebt een pand dat als zakelijk wordt aangemerkt (bijvoorbeeld een kantoor), of je bent een zogenaamde ‘grootverbruiker’ volgens de Elektriciteitswet. In het laatste geval heb je ook een andere (grotere) aansluiting.

Voordelen zakelijk energiecontract

Het eerste voordeel van een zakelijk energiecontract is dat je de btw van de energiekosten af kunt trekken. Daarnaast kun je ook de zakelijke energiekosten opgeven bij de belastingdienst. Een ZZP- er kan niet alles opgeven, maar wel een deel van de kosten. Ook als je als bedrijf investeringen doet in het kader van energie (bijvoorbeeld zonnepanelen) kun je een deel van de belastbare winst aftrekken. Ook zijn er verschillende premies vanuit de overheid mogelijk, maar deze hebben alleen betrekking op de afname van groene energie.

Nadelen zakelijk energiecontract

Particuliere energiecontracten beschermen de consument beter dan zakelijke. Bij een particulier energiecontract heb je bijvoorbeeld een wettelijke bedenktijd en dat heb je met een zakelijk contract niet. Als je een zakelijk energiecontract hebt afgesloten kun je dus niet meer terug. Ook is de hoogte van een eventuele opzegvergoeding niet bepaald als je een zakelijk energiecontract neemt.

Wanneer heb je een zakelijk energiecontract nodig?

Zakelijke energiecontracten zijn niet per definitie (een stuk) goedkoper dan particuliere. Sterker nog: meestal zijn ze even duur of duurder. Als je een pand hebt dat als zakelijk wordt aangemerkt, of je bent grootverbruiker dan zit je sowieso vast aan een zakelijk energiecontract. Alleen de ZZP- ers hebben de mogelijkheid om een particulier dan wel zakelijk energiecontract af te sluiten. Als ZZP- er is het verstandig om goed naar het verbruik van je energie te kijken. Als je bijvoorbeeld een verzekeringskantoor hebt aan huis dan kan een zakelijk gascontract waarschijnlijk niet of nauwelijks uit.