Subsidie van 20 miljoen voor de weidevogels

Groenlinks wil een betere bescherming voor de weidevogels. Rik Grashoff, natuur- en landbouwwoordvoerder voor Groenlinks in de Tweede Kamer, komt met het plan om met een Nationaal Weidevogelplan 20 miljoen euro structureel extra in te zetten voor de bescherming van deze vogels.

Vanwege het nat, voedselrijk en dynamisch landschap van Nederland is ons landje bij uitstek een echt weidevogelland, volgens Grasshoff. Daarbij rust er op Nederland een grote verantwoordelijkheid voor de instandhouding. Ons land huisvest namelijk ongeveer 40% van de Europese grutto’s en 30% van de Europese scholeksters.

Volgens Grashoff schiet het kabinet tekort en doet het niets om de teruglopende weidevogelstand tot een stilstand te brengen. “De weidevogels staan zwaar onder druk, maar staatssecretaris Martijn van Dam heeft nog niets van een plan”, aldus Grashoff. Met een initiatiefnota (Vogels de Weide Wereld in) zwengelt Grashoff de discussie aan.

Het is niet voor het eerst dat een Nationaal Weidevogelplan wordt besproken. Vorig jaar is deze namelijk al bepleit in de Tweede Kamer, in een aangenomen motie van PvdA en GroenLinks. Afgelopen jaar is er in de landbouwbegroting 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor het beheer van de weidevogel. Het is volgens Grashoff echter onduidelijk of dat geld daadwerkelijk is uitgegeven. En zo ja, waaraan dan?

Maar waar moet deze 20 miljoen euro voor het plan vandaan komen? Hier hoeft geen subsidieadviesbureau aan te pas te komen. Voor de helft, 10 miljoen euro, moet het budget komen uit het Europees landbouwbudget en de overige helft uit een extra investering van het rijk. Subsidies aanvragen uit het landbouwbudget is een goede oplossing volgens Grashoff. Door dit geld te besteden aan het Weidevogelplan investeren we in het weidevogelbeheer en daarmee in echt duurzame landbouw.

Een andere oplossing zou zijn om het extra geld uit Brussel voor de veehouderij in te zetten voor het redden van de weidevogels.