Hoe herken je kindermishandeling?

Kindermishandeling is nog steeds een groot probleem in Nederland. Elke week sterft er in Nederland een kind aan de gevolgen van kindermishandeling. Daarom moet kindermishandeling worden herkend en gestopt. Uit onderzoek is gebleken dat kindermishandeling bij peuters sneller wordt opgespoord via een huisbezoek dan via een een bezoek aan een consultatiebureau.

Huisbezoek

In Nederland vindt de preventieve gezondheidszorg van kinderen bijna uitsluitend plaats via een consultatiebureau. Toch is uit onderzoek gebleken dat kindermishandeling eerder wordt opgespoord door middel van een huisbezoek. Bij een huisbezoek zijn namelijk beide ouders betrokken plus de andere kinderen in een gezin. Dat schetst een completer beeld van een situatie. Ook waren ouders in hun thuissituatie eerder geneigd om zorgen uit te spreken en echt te vertellen hoe het gaat dan op het consultatiebureau. Daarom is het belangrijk dat bij vermoeden van kindermishandeling eerder wordt overgegaan op een huisbezoek.

Signalen kindermishandeling

Het herkennen van kindermishandeling is enorm lastig. Kinderen die worden mishandeld durven hier vaak niet over te praten. Ze zijn bang dat ze de ouders pijn doen of dat de ouders boos worden. Ook kunnen ze zich schamen of zijn ze bang dat ze uit huis worden geplaatst als ze het vertellen. Toch zijn er altijd signalen die kunnen duiden op kindermishandeling. Deze signalen verschillen per vorm van kindermishandeling. Bij verwaarlozing is een kind vaak in zichzelf gekeerd, niet verzorgd, hongerig, zenuwachtig en erg negatief. Bij huiselijk geweld heeft een kind vaak blauwe plekken of schrammen en hier vreemd verhalen voor. Ook zijn ze vaak agressief en schrikken ze snel. Bij seksueel misbruik kan het voorkomen dat een kind het vertelt. Neem dit gelijk serieus. Ook is seksueel misbruik vaak te herkennen aan pijn bij het lopen of zitten, angst bij bepaalde mensen, seksueel gedrag dat niet bij de leeftijd past en erg angstig en wantrouwend of brutaal zijn.

Vermoeden kindermishandeling

Vermoed je kindermishandeling? Doe hier dan iets mee. Als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt, dan is dit vaak ook zo. Je bent waarschijnlijk niet de enige die het ziet, maar de wel de eerste die er iets mee doet. Praat met het kind zelf of met de ouders. Vaak is kindermishandeling namelijk het gevolg van onmacht. Je kunt vaak al helpen door er te zijn voor het kind of het gezin. Heb je het gevoel dat dit niet voldoende is? Dan kun je anoniem bellen naar verschillende hulplijnen.