Eigen bedrijf beginnen: waar moet je aan denken?

Er komt wat kijken bij het opzetten van een eigen bedrijf. Denk aan bijvoorbeeld het schrijven van een ondernemingsplan, het kiezen van een rechtsvorm, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het regelen van een bedrijfspand plus zakelijke elektriciteit.

Het businessplan

In het ondernemingsplan staat informatie over het bedrijf dat je op wil richten en jezelf als toekomstig ondernemer. Verder geef je ook een beeld van de potentiële concurrentie en de ontwikkelingen in de sector waarin je actief zult zijn. Zonder een uitvoerig businessplan is het heel lastig om de financiering bij de bank rond te krijgen.

Rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid?

Kies je voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid? Houd er rekening mee dat je dan ook met privé-vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden die de onderneming maakt. Dit kun je voorkomen door te kiezen voor een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

  • Eenmanszaak.
  • Vennootschap onder firma (VOF).
  • Commanditaire vennootschap.
  • De maatschap.

Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid

  • Besloten vennootschap (BV).
  • Naamloze vennootschap (NV).
  • De vereniging, coöperatie of stichting.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelden bij de Belastingdienst

Als ondernemer moet je het bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit kun je doen vanaf een week voordat je start met de activiteiten in het bedrijf. Je betaalt eenmalig 50,00 euro. Omdat je als startend ondernemer mogelijk fiscale voordelen hebt, is het verstandig om je ook aan te melden bij de Belastingdienst. Dat kun je tegelijkertijd met de aanmelding bij de KvK doen want zij geven jouw gegevens direct door aan de Belastingdienst. Vervolgens krijg je een BTW-nummer dat je op facturen moet vermelden.

Een bedrijfspand vinden en andere zaken regelen

Belangrijk voor een succesvolle onderneming is het vinden van een geschikte bedrijfsruimte. Niet alleen de locatie is belangrijk maar ook de uitstraling van de ruimte. De ruimte beïnvloedt niet alleen de werksfeer maar is ook het visitekaartje voor potentiële klanten. Het bedrijfspand moet natuurlijk worden gevuld met kantoormeubels, machines en computers. Verder zul je zakelijke elektriciteit moeten regelen. Of je kiest voor zakelijke energie of als beginnend ondernemer toch een particulier energiecontract kiest, hangt af van of je een klein- of grootverbruiker bent. Ook heb je als bedrijf administratieve verplichtingen: je moet volgens de wet een bedrijfs- en loonadministratie bijhouden. Verder moet uit deze administratie duidelijk zijn hoeveel BTW je afdraagt aan de Belastingdienst.

Bankzaken en verzekeringen regelen

De onderneming heeft een eigen bankrekening nodig en je moet bepaalde verzekeringen afsluiten; zoals de aansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandsverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een ziektekostenverzekering.

Overige zaken

Het kan zijn dat de bedrijfsactiviteiten vallen binnen een bepaalde sector die specifieke vergunningen vereisen. Die moet je dus aanvragen. Mogelijk moet je bepaalde producten of merken ook registeren zodat een concurrent hier niet mee aan de haal kan. Verder heb je als beginnend ondernemer mogelijk personeel nodig. Een afweging die je daarbij maakt, is hoeveel personeelsleden je nodig hebt en hoeveel uren deze gaan werken.