Category Archives: Financieel

Hoe er ingevorderd moet worden

De wet omtrent invordering is niet meer zoals die ooit was. Den Haag heeft vastgesteld dat de schuldeisers mede verantwoordelijk zijn voor de schulden van de wanbetaler. Den Haag wilt dat de schuldeisers zorgvuldiger te werk gaan en denken aan de wanbetaler. Zo hoopt Den Haag ervoor te zorgen dat er minder organisaties of personen in de problematisch schulden komen en zo wel mee kunnen blijven doen aan de maatschappij. Zo is de hoop dat gemeenten dan minder hoeven op te vangen en te ondersteunen via de schuldhulpverlening.

Ook al heeft de invorderingswet voornamelijk betrekking op overheidsinstanties die moeten gaan voldoen aan de nieuwe wet. Het is aan de overheden en gemeentes om deze nieuwe aanpak op een zo goed mogelijk manier toe te passen bij de hulpvragers. Kunt u als organisatie ook bijdragen aan een soepel verloop van deze nieuwe wet?

Wat kunt u doen

Doordat de invorderingswet is veranderd zullen er ook enkele zaken voor u veranderd zijn omtrent het invorderen van openstaande schulden. Het is nu de bedoeling dat u als schuldeiser mee gaat werken aan een passende oplossing. Het is van belang dat er efficiënt gewerkt gaat worden om ervoor te zorgen dat de schuldenaar financieel stabiel weet te blijven. U benadering en aanpak zal moet veranderen naar een samenwerkingsverband voor het zoeken van een passende oplossing.

Een passende aanpak

Het is dus van belang dat er meer aandacht komt voor de (slechte) situatie waarin de schuldenaar zich bevindt. Wat u kunt doen om tot een passende oplossing te komen is het volgende:

 1. Ga in gesprek met de schuldenaar.
 2. Bespreek de situatie. Wat er speelt maar ook hoe het opgelost kan gaan worden.
 3. Maak afspraken en leg die vast.
 4. Optimaliseer uw invorderingsproces.
 5. Los problemen zo snel mogelijk op om onnodige kosten te voorkomen.

Dit zijn de zaken die u het beste kunt doen om ervoor te zorgen dat u uiteindelijk over uw geld kan beschikken.

Mocht u het nu niet voor elkaar krijgen, dan zijn er organisaties die u kunnen helpen bij het optimaliseren van uw invorderingsproces. Dit alles om ervoor te zorgen dat de nieuwe wet op een goede en succesvolle manier geïmplementeerd kan worden in Nederland.

Debiteurenbeheer uitbesteden

Een financiële administratie uitbesteden hangt af van persoonlijke factoren

Sommige ondernemers houden de touwtjes strak in handen van hun bedrijf door zowel de alledaagse gang van zaken als het administratieve gedeelte voor hun rekening te nemen. Een bewuste keuze. Maar is dat altijd verstandig om als een ware controle freak een onderneming te runnen. Denk bijvoorbeeld maar aan bevoorschotting: ja of nee? Andere ondernemers balen als een stekker wanneer ze de financiële administratie moeten doen omdat ze nu eenmaal weten dat ze daar niet goed in zijn en hun beperkingen kennen. Je zal als bedrijfsleider vroeg of laat de overweging moeten maken waar de focus zal moeten liggen.

Waarom zou je de keuze maken om de administratie uit te besteden

Om het met de woorden van Johan Cruijff te zeggen. Elk nadeel heeft zijn voordeel en omgekeerd. Het grote voordeel bij het uitbesteden is dat je als bedrijfsleider meer tijd gaat over hebben om energie in je onderneming te steken. Het maakt je leven iets comfortabeler als een extern boekhoudkantoor of account die administratieve taken gaat overnemen. Verlost van die administratieve rompslomp kan je de volledige aandacht toespitsen aan het runnen van je onderneming. Hierdoor creëer je meer omzet wat je bedrijf alleen maar voordelen kan opleveren. Zo zal je geen nachten moeten wakker liggen over die bevoorschotting of niet. Je krijgt op deze manier je handen vrij om je volledig te concentreren op de werking van jouw bedrijf.

Wat mag je niet uit het oog verliezen bij het uitbesteden van de administratie

Het is wel heel belangrijk dat je als ondernemer voeling blijft houden met je bedrijf. Dat je een overzicht hebt wat reilt en zeilt. Je zal regelmatig moeten wordt gebrieft over de dagelijkse gang van zaken. Je moet bij het uitbesteden van de administratieve zaken van dag tot dag weten hoe de toestand is bij kosten en baten. En welke eventuele beslissingen kunnen worden genomen. Kortom, alert blijven is vooral de boodschap.

Duidelijke afspraken maken op voorhand

Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat je met de externe administratieve hulp op voorhand duidelijke afspraken gaat maken wat je van hen verwacht. Wat de regels zijn van het huis. Welke prioriteiten moeten worden gegeven bij bepaalde situaties en in welke slagorde. Wat ga je uitbesteden buiten debiteurenbeheer en bevoorschotting. Wat hou je liever in eigen handen. Denk maar aan facturering. Dat kan je best zelf doen.

Laat het debiteurenbeheer aan vakmensen over

Boekhouden en alles wat daar rond hangt is een vak apart. Je kan beter je focus leggen voor andere zaken in jouw bedrijf en laat die administratieve kant best over aan professionele mensen die op de hoogte zijn van de steeds wisselende regelgeving. Het najagen van wanbetalingen bij klanten kan je om die reden best overlaten aan gespecialiseerde kantoren. Die weten hoe ze die ongewenste situatie in goede banen moeten leiden.

Waarom je het huurincassoproces moet uitbesteden

Het voordeel van het uitbesteden van het huur incassotraject

Steeds meer partijen kiezen voor het uitbesteden van het traject dat huurincasso heet. Niet uit luxe, maar vooral omdat bijvoorbeeld corporaties te maken krijgen met steeds meer (en grote) huurachterstanden en dientengevolge het steeds meer inzetten van deurwaarders en zelfs uitzettingen van huurders. En dat is uiteraard niet de bedoeling.Door het inroepen van externe kennis wordt informatie overzichtelijk in kaart gebracht.Op zelf te bepalen manieren kan die kennis aangewend worden om het incassoproces te verbeteren.

Reduceren huurachterstanden

Het uitbesteden van het huur incassotraject heeft uiteraard als doel de huurachterstanden te reduceren. Veel corporaties besteden het huurincasso traject wel uit, maar houden het vaak wel zelf onder dak. Zij huren expertise in die de vervolgens corporatie leren de problemen inzichtelijk te krijgen en het incassotraject stap voor stap te optimaliseren. Op zelf te bepalen manieren en momenten kan het incassotraject zo verbeterd worden.

Opschoningsactie

De ingehuurde partij zal aan de hand van een audit een stappenplan presenteren. Dat plan zal de corporatie helpen om stapsgewijs de huurincasso te verbeteren. Dit gebeurt bewust in stapjes, om de medewerkers van de corporatie langzaam eigen te maken met die veranderingen. De veranderingen die doorgevoerd worden zijn bijvoorbeeld het organiseren van een opschoningsactie voor openstaande posten. Op die manier komen mensen die huren en problemen hebben met betalen zo eerder in beeld. Op die manier kan veel eerder actie ondernomen worden. Alleen dit al leverde meer winst op; de huurachterstanden namen bijna zienderogen af en de afboekingen op jaarbasis konden zo relatief eenvoudig teruggedrongen worden.

Minder aanzeggingen

Ook de huurders varen wel bij deze aanpak. Omdat betalingsproblemen eerder in beeld worden gebracht, kan eerder op situaties ingespeeld worden en worden hoge incassokosten dus teruggedrongen. Hoe eerder situaties in kaart worden gebracht, hoe minder aanzeggingen en ontruimingen er plaats zullen vinden. Hoe eerder huurachterstanden duidelijk zijn, hoe beter er oplossingen geboden en gevonden kunnen worden. Nog te vaak lopen achterstanden veel te hoog op en kan er amper nog een oplossing gevonden worden. Met dus huisuitzettingen als gevolg.

Maatwerk

Belangenverenigingen reageren ondertussen positief over de frisse incassowind die waait. Behalve dat problemen eerder in beeld worden gebracht, scheelt het de mensen met achterstanden ook behoorlijk wat stress. Als geen ander beseffen huurders met huurschulden hoe precair de situatie is. Als alleen al eerder contact gelegd wordt door de corporatie met de schuldenaar – en de bedragen dus nog niet hoog opgelopen zijn – neemt de stressfactor beduidend af. Corporaties plukken al snel de vruchten van het stappenplan. Alleen al het feit dat er een scheiding gemaakt kan worden tussen mensen met een incidentele huurachterstand en de groep die chronisch achterloopt met huurbetalingen geeft de mogelijkheid maatwerk te bieden bij het incasseren van achterstallige huur. En daar is iedereen bij gebaat; zowel corporatie als huurder.

Wat biedt de opleiding Credit Management?

Credit management, ook wel debiteurenbeheer genoemd, maakt deel uit van de financiële administratie van een bedrijf. Het is eigenlijk een begrip en concept dat uit de Verenigde Staten afkomstig is en het maakt een belangrijk deel uit van de bedrijfsvoering als geheel.

Elke zelfstandige die meer duidelijk wil hebben over administratie kan baten bij een credit management opleiding. Hoewel debiteurenbeheer pas de laatste tientallen jaren populair is bij Europese bedrijven, is het zeker en vast de moeite waard een dergelijke opleiding te volgen.

Wat omvat een credit management opleiding ?

Credit management biedt heel wat voordelen voor elke onderneming. Een opleiding volgen als zelfstandige heeft een direct effect op de efficiëntie en duidelijkheid van de administratie. Enkele voordelen:

 • Laag debiteurensaldo en lage afschrijvingen
 • Het draagt bij aan het werkkapitaal
 • Het verbetert de relaties met klanten

Hoewel credit management vaak niet als een centraal onderdeel van een organisatie wordt gezien, is het wel degelijk essentieel. Naast sales, productie, logistiek en nog vele andere aspecten van een bedrijf zorgt credit management voor een transparante bedrijfsvoering en daardoor dus ook heel wat besparingen.

Het belang van credit management is tegenwoordig nog veel groter dan voorheen, juist omdat geld besparen en duidelijkheid creëren binnen een bedrijf zo belangrijk zijn. De financiering van een onderneming en alle bedrijfsprocessen die erbij komen kijken is vandaag de dag meestal een uitdaging. Inzicht hebben op je administratie is dan zeker geen overbodige luxe.

In veel gevallen bevindt er zich geld in het saldo voor debiteuren, dat eigenlijk veel beter gebruikt zou kunnen worden om financieringen bij de bank af te lossen, of om crediteuren mee te betalen.

Wat kan een credit management opleiding je bijleren?

Natuurlijk is de term credit management nogal vaag. Als je het beste uit je bedrijf wil halen en je administratie én de relatie met je debiteuren wil verbeteren, dan is het van groot belang te weten wat zo’n opleiding je precies kan bijbrengen:

 1. Inzicht in financiën. Een opleiding zal je helpen zelf je financiën beter te begrijpen, waardoor je dus ook betere beslissingen kan maken.
 2. Juist communiceren met debiteuren. Communicatie is voor elk bedrijf van groot belang. Als er duidelijk en respectvol gecommuniceerd wordt, dan loopt ook de administratie van credit management beter.
 3. Meer geld besparen. Hoe meer controle je zelf hebt over je debiteurenbeheer en administratie, hoe gemakkelijker het is om méér uit je bedrijf te halen!

Autoleningen tegen saloncondities onder 1% JKP!

Autosalon 2018: het startsein voor een goedkope autolening

Het Autosalon is traditioneel een periode waarin banken hun beste beentje voor zetten. De consument is op zoek naar een nieuwe wagen en kan immers hiervoor een autofinanciering nodig hebben. Daarnaast kan het zo zijn, dat geld lenen voor de aanschaf van een wagen aantrekkelijker is dan eigen spaarmiddelen aanwenden, zeker met de huidige lage rentevoeten.

KBC trapt als eerste af, maar Beobank wederom de goedkoopste!

Vorige week is KBC als eerste gestart met het aanbieden van een autolening onder de 1% JKP, namelijk 0,85%. Kort daarna volgede Belfus met hetzelfde rentetarief. Dit leek al een zeer scherp aanbod, maar kort daarna kwam Beobank met de onwaarschijnlijke rentevoet van 0,65%. Beobank heeft wat dat betreft een reputatie hoog te houden. Tijdens het Autosalon 2017 was de Beobank autolening tegen 0,89% namelijk het goedkoopst.

Tweede week Autosalon 2018: nog meer banken met een autolening onder 1% JKP

Waar verleden week het aantal banken met een autolening onder 1% JKP beperkt bleef tot 3 (KBC, Belfius en Beobank), hebben wij geconstateerd dat een groot deel van de andere banken hun rentevoet deze week ook (behoorlijk) hebben verlaagd.

Dankzij vergelijkingswebsites zoals AutoleningBelgie.be is het zeer gemakkelijk om de rentevoet van de verschillende banken te vergelijken. Hierdoor is de consument minder afhankelijk van de lokale media geworden om een keuze te maken. Deze transparantie heeft gezorgd voor meer concurrentie tussen de banken. Wij zien dan ook dat de rentevoet voor een autolening van verschillende aanbieders kort bij elkaar liggen. Maar als je alle banken vergelijkt, zijn er toch nog behoorlijke verschillen!

Op dit moment zijn er maar liefst 7 banken (zie het overzicht hieronder) met een autolening onder de 1%, waarbij Beobank overigens nog steeds de goedkoopste autolening aanbiedt. Daarnaast zijn er een aantal banken die hun rentetarief hebben verlaagd om het verschil met andere aanbieders zo klein mogelijk te houden.

Beobank0,65%
Belfius0,85%
KBC0,85%
Record Bank0,89%
BNP Paribas Fortis0,90%
Fintro Bank0,90%
ING0,95%

Bekijk hier de actuele rentevoet van 27 banken.

Besparen op je autoverzekering

Waarom je auto verzekeringen moet vergelijken
Misschien heb je dezelfde autoverzekering al jaren. Als het zover is om de premie automatisch te betalen, denk je er niet eens meer over na om concurrenten te vergelijken.
De tijd loopt door en de kosten gaan omhoog zonder dat je er iets van merkt. De enige manier om dit te doen is zo snel mogelijk een onderzoek online doen naar de goedkoopste prijzen. Er zijn vele websites die je daarmee kunnen helpen. Als je tevreden bent met je eigen auto verzekering, kun je hen ook goedkopere verzekeraars voorschotelen en vragen naar een korting.
Vergelijken van verzekeringen is snel en gemakkelijk te doen.

Manieren om te vergelijken
Je kunt dit doen online, via de telefoon of via het bezoeken van een lokale verzekeringsagent en je kunt tot 200 euro per jaar besparen!
Als je een nieuwe auto koopt, bel je zelf met de verzekeringsmaatschappij. Wanneer je belt, vraag voor een offerte. Laat het niet over aan de auto dealer! Nadat je de nieuwe offerte hebt ontvangen, bel met andere verzekeringsmaatschappijen. Check eerst ook de dagwaarde van je auto. Lees meer over de dagwaarde van je auto berekenen op Overstappen.nl. Neem de tijd ervoor zodat je altijd de beste prijs en service in handen krijgt.

Tips om op te letten en bespaar
Waar je op moet letten bijvoorbeeld: is er hulp voor onderweg aanwezig en ook in het buitenland.
Is er een auto rechtsbijstand verzekering bijgesloten en zijn inzittenden verzekerd. Krijg ik korting na jarenlang schadevrij te hebben gereden en wat zijn de vergoedingen bij een total-loss of beperkte schade. Daarom is het zo belangrijk de verzekeringsmaatschappijen te vergelijken. Misschien realiseer je niet eens dat je teveel hebt betaald voor je autoverzekering.
Goedkoop kan ook duurkoop zijn dus altijd goed opletten met het doorlezen van de offerte.

Is het een relevante verzekeringsmaatschappij?
Zoek ook uit of de maatschappij een goede naam heeft. Vraag je buren, vrienden en familie waar ze verzekerd zijn en wat hun ervaringen zijn. Vraag naar hun premies die ze betalen en vergelijk de clausules. Als er inderdaad een verzekering bij zit die goedkope en betaalbare premies handhaaft met bijstand en hulp die nodig is voor onderweg, vraag een offerte aan. Soms besef je het wellicht niet, maar er zijn veel verschillende soorten kortingen beschikbaar die je helpen een goedkopere verzekeringspremie af te sluiten. Kleine dingen die gebeuren in het leven kan een groot verschil maken in de wereld van de autoverzekering tarieven.
Daarom is het belangrijk te weten wanneer het tijd is om autoverzekeringen te vergelijken en zo geld te besparen! Als je al deze tips hebt gelezen ben je klaar om je auto over te schrijven en op jouw naam te zetten. Check snel Overstappen.nl voor meer tips.