Monthly Archives: september 2018

Debiteurenbeheer uitbesteden

Een financiële administratie uitbesteden hangt af van persoonlijke factoren

Sommige ondernemers houden de touwtjes strak in handen van hun bedrijf door zowel de alledaagse gang van zaken als het administratieve gedeelte voor hun rekening te nemen. Een bewuste keuze. Maar is dat altijd verstandig om als een ware controle freak een onderneming te runnen. Denk bijvoorbeeld maar aan bevoorschotting: ja of nee? Andere ondernemers balen als een stekker wanneer ze de financiële administratie moeten doen omdat ze nu eenmaal weten dat ze daar niet goed in zijn en hun beperkingen kennen. Je zal als bedrijfsleider vroeg of laat de overweging moeten maken waar de focus zal moeten liggen.

Waarom zou je de keuze maken om de administratie uit te besteden

Om het met de woorden van Johan Cruijff te zeggen. Elk nadeel heeft zijn voordeel en omgekeerd. Het grote voordeel bij het uitbesteden is dat je als bedrijfsleider meer tijd gaat over hebben om energie in je onderneming te steken. Het maakt je leven iets comfortabeler als een extern boekhoudkantoor of account die administratieve taken gaat overnemen. Verlost van die administratieve rompslomp kan je de volledige aandacht toespitsen aan het runnen van je onderneming. Hierdoor creëer je meer omzet wat je bedrijf alleen maar voordelen kan opleveren. Zo zal je geen nachten moeten wakker liggen over die bevoorschotting of niet. Je krijgt op deze manier je handen vrij om je volledig te concentreren op de werking van jouw bedrijf.

Wat mag je niet uit het oog verliezen bij het uitbesteden van de administratie

Het is wel heel belangrijk dat je als ondernemer voeling blijft houden met je bedrijf. Dat je een overzicht hebt wat reilt en zeilt. Je zal regelmatig moeten wordt gebrieft over de dagelijkse gang van zaken. Je moet bij het uitbesteden van de administratieve zaken van dag tot dag weten hoe de toestand is bij kosten en baten. En welke eventuele beslissingen kunnen worden genomen. Kortom, alert blijven is vooral de boodschap.

Duidelijke afspraken maken op voorhand

Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat je met de externe administratieve hulp op voorhand duidelijke afspraken gaat maken wat je van hen verwacht. Wat de regels zijn van het huis. Welke prioriteiten moeten worden gegeven bij bepaalde situaties en in welke slagorde. Wat ga je uitbesteden buiten debiteurenbeheer en bevoorschotting. Wat hou je liever in eigen handen. Denk maar aan facturering. Dat kan je best zelf doen.

Laat het debiteurenbeheer aan vakmensen over

Boekhouden en alles wat daar rond hangt is een vak apart. Je kan beter je focus leggen voor andere zaken in jouw bedrijf en laat die administratieve kant best over aan professionele mensen die op de hoogte zijn van de steeds wisselende regelgeving. Het najagen van wanbetalingen bij klanten kan je om die reden best overlaten aan gespecialiseerde kantoren. Die weten hoe ze die ongewenste situatie in goede banen moeten leiden.